Hỏi đáp

Khi nào thì hợp đồng bảo hiểm của tôi có hiệu lực?

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Nếu Người được bảo hiểm được Prudential chấp nhận bảo hiểm, ngày phát sinh hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm là ngày Bên mua bảo hiểm điền đầy đủ vào Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và nộp đủ phí bảo hiểm đầu tiên theo quy định tại điều khoản hợp đồng bảo hiểm, trong điều kiện Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải còn sống vào thời điểm Prudential cấp giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Được xây dựng bởi chuyên gia tư vấn BHNT Nguyễn Thị Bạch Liên

Chia sẻ kiến thức và giải pháp giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi điều trị bệnh hiểm nghèo.