Hỏi đáp

Xin cho biết về hình thức Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ?

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

Cũng như ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là một ngành dịch vụ có ảnh hưởng rất lớn đến an toàn tài chính của rất nhiều gia đình cũng như đối với xã hội, vì vậy hoạt động BHNT được Nhà nước, thông qua Bộ Tài chính, quản lý rất chặt chẽ.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm; đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Luật kinh doanh bảo hiểm đã được quốc hội thông qua tháng 11/2000 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2001.

Tại Điều 14 - Luật kinh doanh bảo hiểm đã quy định “Hình thức hợp đồng bảo hiểm” như sau:

“Hợp đồng bảo hiểm phải được lập thành văn bản.

Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định”.

Phù hợp với quy định này, một bộ hợp đồng bảo hiểm của Prudential bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận bảo hiểm nhân thọ (do Tổng giám đốc công ty ký tên và đóng dấu): Liệt kê những quyền lợi bảo hiểm chính cũng như các thông tin chính về điều kiện của hợp đồng bảo hiểm;
  2. Tập Điều khoản Hợp đồng bảo hiểm, quy định cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên;
  3. Bản sao Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (do khách hàng khai và ký tên),
  4. Bản sao Phiếu minh họa quyền lợi bảo hiểm có chữ ký xác nhận của khách hàng.

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Được xây dựng bởi chuyên gia tư vấn BHNT Nguyễn Thị Bạch Liên

Chia sẻ kiến thức và giải pháp giúp giảm bớt gánh nặng tài chính khi điều trị bệnh hiểm nghèo.